เรื่อง

ลิฟต์ตัวไหนดีที่สุดสำหรับบ้านในออสเตรเลีย

แม้ว่าตลาดลิฟต์บ้านจะพัฒนาไปเมื่อหลายปีก่อน แต่ในไม่กี่ปีมานี้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับลิฟต์เติบโตเต็มที่ ต้นทุนลิฟต์ที่ลดลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ๆ และปัญหาที่เพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุในออสเตรเลีย ตลาดลิฟต์ในประเทศ ได้แผ่โอกาสใหม่ๆ ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์สนับสนุนที่สำคัญที่สุดของที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์และที่อยู่อาศัยหลายชั้น ตลาดได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากลิฟต์บ้าน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดผู้บริโภคลิฟต์บ้านในออสเตรเลียยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว

Read more