เรื่อง

ลิฟต์บ้านในมาเลเซียราคาเท่าไหร่ 2022

ค่าลิฟต์ที่อยู่อาศัย

ตามจำนวนชั้นของลิฟต์ รูปแบบของรถลิฟต์ และความสูงของลิฟต์ ราคาของลิฟต์บ้านในมาเลเซียอยู่ระหว่าง 5,000-50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาเฉลี่ยประมาณ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ ค่าอุปกรณ์ลิฟต์อยู่ระหว่าง 3,000-40,000 เหรียญสหรัฐ ค่าติดตั้งลิฟต์บ้านในมาเลเซียอยู่ระหว่าง 1,000-10,000 ดอลลาร์ ค่าซ่อมแซมบ้านอยู่ระหว่าง 2,000-10,000 ดอลลาร์ และราคาของลิฟต์สกรูหรือลิฟต์ลมคือ ระหว่าง 25,000-50000 ดอลลาร์

Read more