ลิฟท์บรรทุกสินค้า ได้แก่ ลิฟท์บรรทุกสินค้าแบบรางป้องกัน ลิฟท์บรรทุกสินค้าแบบกรรไกร

แท่นยกสินค้าแนวตั้งส่วนใหญ่จะใช้สำหรับสินค้าทุกประเภทที่ขนส่งระหว่างชั้นบนและชั้นล่าง นอกจากนี้ เราเป็นผู้ผลิตลิฟต์บรรทุกสินค้าไฮดรอลิกมืออาชีพและซัพพลายเออร์ในประเทศจีน